Cách làm giấy khai sinh (VKA) cho chó đúng quy trình

Giấy khai sinh cho chó? Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực tế loại giấy tờ này đã được lưu hành rất rộng rãi tại nhiều nước và hiện nay đã có mặt tại Việt Nam. Giấy khai sinh cho chó được cấp bởi Hiệp hội những người nuôi chó giống tại Việt Nam – Vka. Vậy thì Vka là gì và cách làm giấy khai sinh cho chó như thế nào là đúng quy trình? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Vka là gì?

Trước khi tìm hiểu về cách làm giấy khai sinh cho chó, bạn cần biết đến tổ chức chuyên môn cung cấp loại giấy tờ này Vka.

Hướng dẫn cách làm giấy VKA cho chó

Vka – Hiệp hội những người nuôi chó giống tại Việt Nam

Thật ra Vka là tên viết tắt của Hiệp hội những người nuôi chó giống tại Việt Nam. Đây là tài liệu mà chúng ta có thể dùng để theo dõi các cá thể chó thuần chủng ở nước ta. Mỗi một chú chó thuần chủng sẽ được công nhận và cấp giấy khai sinh, lưu tên trong phả hệ Vka.

Vka cũng có công dụng giúp chứng nhận nguồn gốc của một chú chó, các thông tin trong đó sẽ có đầy đủ về thế hệ trước hay là đơn vị được ủy quyền. Theo đó, người nuôi, nhân giống chó hoặc đồng sở hữu sẽ có toàn quyền cũng như được chứng nhận Vka. Quyền sở hữu này sẽ phải tuân thủ dựa trên hợp đồng mua bán, pháp luật Việt Nam cùng các thông lệ thương mại của quốc tế.

 • Các giống chó được công nhận: là một trong số các giống chó đã được Liên đoàn chó giống quốc tế. Hoặc Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam công nhận.
 • Sổ phả hệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam: là tài liệu dùng để theo dõi các cá thể chó thuần chủng của VKA.
 • Cá thể chó thuần chủng: là các cá thể chó thuộc một trong các giống chó được công nhận. Đã được cấp khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của VKA. Hoặc có giấy khai sinh và có tên trong sổ phả hệ của một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI .
 • Giấy khai sinh: là giấy chứng nhận về nguồn gốc của con chó. Trong đó có nêu rõ nguồn gốc các thế hệ trước của con chó đó. Giấy khai sinh có thể do VKA, hoặc các đơn vị trực thuộc và được uỷ quyền của VKA cấp. Hoặc một hiệp hội quốc gia là thành viên hoặc đối tác của FCI cấp.
 • Chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu: là người nắm quyền sở hữu hoặc quyền đồng sở hữu các cá thể chó. Quyền sở hữu được xác định dựa theo các hợp đồng mua bán. Tuân thủ luật dân sự, luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam. Hoặc các thông lệ về thương mại quốc tế.
 • Chủ nuôi nhân giống chó: là người trực tiếp nuôi dưỡng cá thể chó cái. Và các cá thể chó con tại ngày cấp khai sinh cho các con chó con.

Xác nhận khai sinh Vka cho chó thuần chủng nhập khẩu

Kê khai giống chó là 1 bước trong cách làm giấy khai sinh cho chó bạn cần thực hiện.

Tất cá cá thể chó thuần chủng theo định nghĩa ở mục 1 đều có quyền yêu cầu Vka chứng nhận giấy khai sinh. Khi đó, Vka sẽ tiến hành xác nhận theo các thủ tục khi đã thỏa mãn các điều kiện như yêu cầu.

Chủ sở hữu chó phải có trách nhiệm kê khai trung thực, đúng và đầy đủ các thông tin mà Vka yêu cầu về những cá thể chó cần chứng nhận khai sinh.

Sau đó, Vka sẽ đánh giá ngoại quan các cá thể chó thuần chủng để xác nhận khai sinh. Xem xem chúng có đủ các yếu tố tối thiểu để xác nhận khai sinh hay không. Trong quá trình đánh giá nếu phát hiện các cá thể chó này có những lỗi nặng, cần phải loại bỏ. Vka sẽ ghi đầy đủ và rõ ràng các đánh giá này ở trên chứng nhận khai sinh. Hoặc cũng có thể từ chối cung cấp xác nhận khai sinh cho cá thể chó này.

Theo đó, việc xác nhận giấy khai sinh Vka cho những cá thể chó thuần chủng cũng có thể được VKA tiến hành trước. Hay là ngay sau khi thẩm tra những thông tin mà chủ sở hữu đã kê khai. Trường hợp phát hiện gian lận hay sai sót trong quá trình kê khai thì Vka sẽ bảo lưu toàn bộ quyền thu hồi hay phủ nhận khai sinh. Điều này đã được xác nhận mà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì với chủ sở hữu.

Cấp giấy VKA cho chó thuần chủng sinh sản tại Việt Nam

Tùy theo giống chó, bố mẹ cụ thể mà cách làm giấy khai sinh cho chó cũng có sự khác biệt đoi chút.

Chó bố mẹ là chó thuần chủng

Trường hợp chó bố mẹ là các cá thể chó thuần chủng, được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận, các cá thể chó con sẽ mặc nhiên được công nhận là chó thuần chủng và được cấp khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

VKA chỉ cấp khai sinh cho các cá thể chó con thoả mãn yêu cầu trên và chủ nuôi chó có các xác nhận về việc phối giống theo quy định về nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận. Đồng thời, đàn chó con phải được sinh ra sau ngày VKA xác nhận khai sinh của chó mẹ.

Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

 

Chó bố mẹ là chó không thuần chủng thuộc một giống chó đã được công nhận

Đối với trường hợp chó bố mẹ thuộc một giống chó đã được công nhận nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận là chó thuần chủng. Chó con sẽ được cấp giấy khai sinh và ghi vào sổ phả hệ của VKA nếu thoả mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Các cá thể chó bố mẹ đã tham gia các cuộc thi do VKA tổ chức và được giám khảo đánh giá là “rất tốt” trong 3 cuộc thi khác nhau trong vòng 2 năm liên tục. Các chứng nhận đánh giá của chó bố mẹ là bằng chứng bắt buộc phải có khi chủ chó đề nghị cấp khai sinh cho đàn chó con.
 • Chó bố mẹ và chó con phải được nuôi dưỡng và phối giống theo quy định về việc nuôi chó do Liên đoàn chó giống quốc tế ban hành và/hoặc các quy định đã được VKA phê chuẩn chấp thuận.
 • Chó con không mắc các lỗi cần loại bỏ liên quan đến màu sắc của bộ lông, sắc tố bắt buộc trên một hoặc một số bộ phận của cơ thể theo bản yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Chó con không bị các dị tật, bệnh ngoại quan có thể nhìn nhận được bằng mắt.

Trong quá trình xem xét cấp khai sinh cho các con chó con, VKA có thể sẽ yêu cầu các nhân viên / cộng tác viên của mình tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng chó bố mẹ khi phối giống, kiểm tra số lượng chó con thông qua siêu âm trước khi chó mẹ sinh sản hoặc xét nghiệm ADN của các con chó con để xác minh nguồn gốc.

Mã số của các con chó con cần phải được đặt theo nguyên tắc chung của VKA. Cụ thể: Tất cả các con chó sinh trong năm 2009 sẽ có mã số bắt đầu bằng chữ A, và phải có phần phụ tố để nhận biết chủ nuôi nhân giống chó hoặc tên trại chó nuôi dưỡng và nhân giống đàn chó.

Các hồ sơ cần thiết để xin làm giấy VKA cho chó

Bản thông tin về việc phối giống (theo mẫu) – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày phối giống lần cuối, kèm theo bản sao (không cần công chứng) giấy khai sinh của chó mẹ và chó bố hoặc bản sao các chứng nhận các thành tích / mức độ đánh giá của chó bố mẹ trong các cuộc thi.

Bản thông tin về đàn chó con (theo mẫu) – gửi trong vòng 10 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Đơn xin cấp khai sinh cho chó con (theo mẫu) – gửi trong vòng 30 ngày tính từ ngày chó mẹ sinh con.

Việc chấp thuận các trường hợp gửi chậm hơn thời hạn quy định này sẽ do phụ trách các chi hội, hoặc chủ nhiệm các CLB thành viên của VKA, hoặc Tổng thư ký VKA quyết định.

Lệ phí làm Vka cho chó

 • Phí xác nhận khai sinh dành cho các giống chó nước ngoài là 400.000 đồng còn chó bản địa trong nước không áp dụng.
 • Phí cấp mới giấy khai sinh cho chó con cả bản địa và giống ngoại nhập là 200.000 đồng.

Qua bài viết trên đây, có lẽ bạn đã phần nào hiểu rõ hơn và tự mình giải đáp được câu hỏi Vka là gì và cách làm giấy khai sinh cho chó. Hy vọng, những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn!